Domnule ministru, finanțați programul „Școală după școală”!

insertpetitie.jpg

UPDATE: Deși Ministrul Educației Mircea Dumitru recunoaște beneficiile acestui program și a promis bugetarea sa în nenumărate rânduri, programul Școală după Școală rămâne blocat în sertarele ministerului și nefinanțat!

346.640 de elevi din România trăiesc în sărăcie, cei mai mulți dintre ei fiind din mediul rural. Toți sunt expuși riscului major de abandon școlar: aproximativ 12.000 de elevi din învățământul primar și peste 28.000 de elevi din gimnaziu renunță deja la școală în fiecare an.

Cel puțin trei strategii guvernamentale prevăd Programul Școală după Școală (SdS) ca soluție compensatorie la nevoile elevilor din comunități dezavantajate. Cu toate acestea, doar 15% dintre școli beneficiază de programe de sprijin educațional suplimentar, acestea fiind situațiile unde părinții suportă costurile ori intervine o organizație non-guvernamentală.

Cerem ACUM, când încă mai poate produce efecte pentru elevi începând cu semestrul 2, ca programul Școală după Școală să devină o PRIORITATE REALĂ, nu demagogie! 

 

51 semnături
Ne ajuți să strângem 5,000 de semnături?

Stimate Domnule Ministru Mircea Dumitru,

Programul Școală după Școală (SdS) este destinat tuturor copiilor și legea prevede că în cazul școlilor cu elevi din grupurile dezavantajate statul poate finanța programul de la bugetul de stat. În fapt, tocmai cei care au cea mai mare nevoie de sprijin suplimentar nu au acces la Program: copii și tineri din familii cu statut socio-economic scăzut. Soluția, pe care ați agreeat-o, este alocarea de resurse de la bugetul de stat destinate implementării la nivel național a Programului SdS, cu prioritizarea anuală a unităților școlare beneficiare, în funcție de gradul de risc al elevilor din școală.

Solicităm respectarea angajamentelor asumate de Parlament și Guvernul României în urmă cu 4 ani - art. 58 al Legii Educației Naționale și OMECTS nr. 5349/ 07.09.2011 - prin bugetarea Programului SdS, astfel încât să fie accesibil celor aproape 400.000 de elevi defavorizați, în situație actuală de risc educațional și implicit, excluziune socială pe termen mediu și lung. În contextul elaborării proiectului de buget pentru anul 2017, vă rugăm să introduceți în acest proiect programul Școală după Școală, arătând modalitatea propusă de finanțare și indicatorii de rezultat pentru program în conformitate cu modelul de anexă la bugetul ordonatorului de credite.

Vă solicităm să vă respectați angajamentele luate, să deblocați procedurile instituționale iar programul Școală după Școală să fie finanțat de la bugetul de stat!

Vrei să semnezi?

Cei mai recenţi susţinători
  • signed 2017-05-12 18:23:36 +0300
  • signed 2017-04-18 07:39:07 +0300
  • signed 2017-02-16 10:51:58 +0200
  • signed 2016-12-25 10:56:56 +0200
  • signed 2016-11-10 13:57:58 +0200
  • signed 2016-10-29 20:22:46 +0300
  • signed 2016-10-29 20:22:46 +0300
  • signed 2016-10-27 19:55:03 +0300

connect

get updates